Hedeflerimiz

  • Türkiye’deki tüm psikodrama derneklerini bu çatı kuruluş altında toplamak,
  • Üye derneklerin psikodrama yöntemini uygulama, geliştirme ve araştırma alanlarında dayanışma ve eşgüdüm içinde çalışabilmelerini sağlamak,
  • Psikodrama eğitiminde asgari bir standart oluşturmak,
  • Psikodramatistlerin yetkinlik alanlarını saptamak,
  • Psikodramatisler için yeterlik sınavı hazırlamak,
  • Toplum ruh sağlığını iyileştirici ve koruyucu kamu hizmetlerinin kalitesini artıracak çalışmalarda bulunmak,
  • Ulusal ve uluslararası alanda devlet kurumları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm içinde çalışmaktır.