Misyonumuz


Psikodrama Dernekleri Federasyonu olarak misyonumuz, Türkiye’de psikodrama alanında faaliyet gösteren dernekleri geniş katılımlı bir çatı kuruluş altında toplayarak yurt içinde ve yurt dışında eşgüdümlü çalışmalarını sağlamak, çalışma alanımıza ilişkin ulusal politikaların oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.