FEDERASYON YÖNETİM KURULU

Asil Üyeler Yedek Üyeler
Başkan: Gül Şendil 1. Tülin Kuşgözoğlu
Başkan Yardımcısı: Gülfizar Varma 2. Güzin Uğur
Genel Sekreter: Hande Karakılıç Üçer 3. Aliye Mavili
Sayman: Enise Çalışkan Çoban 4. Seda Beğli
Üye: Aliye Ercan 5. Olcay Çam